ബോൾ സ്ഥിതി, മോട്ടോർ സ്ഥിതി, സ്ഥിതി നിർമ്മാതാവിന്റെ, നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്ഥിതി - അംരുഇ
  • one
  • twot
  • three

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

അംരുഇ ഹോൾഡിങ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്., വേണ്ടത്ര നിയമസഭാ അതുപോലെ സ്ഥിതി നമ്മുടെ സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് വ്വി സിസ്റ്റത്തിൽ ഉത്പാദനം പൊടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും തിരിഞ്ഞു ചൂട് ചികിത്സ സ്ഥിതി ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയാണ്. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആഴമുള്ള ആവേശമാണ് ബോൾ സ്ഥിതി നിർമ്മാതാവ്, ഞങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മയുള്ള മെറ്റീരിയൽ നിന്ന്, അവസാനം ഉൽപ്പന്നം പ്രോസസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ. വ്വി സ്ഥിതി വ്യാപകമായി ലോകം ഉണ്ടാക്കാൻ, മോട്ടോർ, മോട്ടോർ-വാഹന, കൺവെയർ സിസ്റ്റം, എലിവേറ്ററുകൾ എസ്കലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗാർഹിക വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, ആണവ മോട്ടോർ മുതലായവ വിശ്വസനീയമായി ഭ്രമണം.

കൂടുതല് വായിക്കുക

അപേക്ഷ

ഓട്ടോമൊബൈല്

ഓട്ടോമൊബൈല്

ഗാർഹിക വീട്ടുപകരണങ്ങൾ

ഗാർഹിക വീട്ടുപകരണങ്ങൾ

മോട്ടോഴ്സ്

മോട്ടോഴ്സ്

പിറകിൽ

പിറകിൽ

ഉല്പന്നങ്ങൾ